Två saker som måste vara ordnade innan SM startar

1. SM-klassbevis täcker klassbevis samt 4 – 5 medlemskap för besättningen på innevarande års SM. Kostar 700 kr och betalas till pg 48123-4.
2. Svenska Seglarförbundets tävlingslicens löses på www.sailarena.com, kostar 300 kr per båt.
SM-klassbevis och tävlingslicens visas vid registreringen i Båstad.

Varmt välkomna hälsar / Arne K
arne.regatta@gmail.com