1.Avlastning  2.Trailerparkering  3.Jollar  4.Jollar och Bilparkering  5.Sjösättning  6.Sjösättning  7.BBSS Klubbhus  8.Båths service och jollar  9.Race Office  10.WC  11.WC  12.Gästhamn / Rib  13.Bilparkering Prästaliden  14.WC  15.Hamnkontor